تماس با ما

رها امینی هستم مدیر سایت   Www.Azfarshbearsh.com

با مدرک تحصیلی ارشد روانشناسی عمومی

نویسنده کتاب از قلب شکسته تا من متعالی

نویسنده کتاب الکترونیکی بهبودی بعد از شکست عاطفی

هدف ما جهت راه اندازی این سایت آموزشی، خودشناسی و بهبود روابط عاطفی شما عزیزان میباشد تا بتوانیم در کنار همدیگر به ارتقاء خود بپردازیم و جهان را جای بهتری برای زندگی  کنیم.

پشتیبان اینستاگرام به آدرس  rahaa_amini

شماره تماس:۰۹۱۹۵۳۴۴۴۵۴

 

شماره کارت

۶۰۳۷۶۹۱۵۱۳۶۷۷۹۶۳

شماره حساب 

۰۲۱۱۷۷۰۵۰۷۰۰۰

شبا

IR09-0190-0000-0021-1770-5070-00